Manlighetskoden – Klara K 28/11

Ulrika Sedell tillsammans med tre ledare från boken Manlighetskoden besöker Klara K dagen. Under dagen samtalar Ulrika, Caroline Farberger, vd Ica Försäkring, Reuben Sallmander, skådespelare och Gerhard Blev, vd Kavli om vad som krävs för att förändra förlegade mansnormer och macholedarskap under ledning av Camilla Wagner.

 

 

 

 

Förändring kommer inte av stora omvälvande reformer. Den kommer i ett ändrat beteende hos oss själva. Framtiden avgörs av beslut vi tar idag. På Klara K-dagen höjer vi blicken för att se vår del i de stora sammanhangen. Vi blir inspirerade, upplysta – och kanske till och med lite förbannade.

Tillsammans med företagsledare, politiker, experter och nytänkare blottar vi fördomarna, identifierar hindren och hittar nya vägar till målet.

Se till att vara på plats för årets viktigaste samtal om ledarskap, förändring och framtidstro!