Ledarutvecklingsprogram för kyrkoherdar i Stockholms Stift

pic_handskak

Sedell&Friends inleder samarbete med Stockholms Stift.