Ledarutveckling Räddningstjänsten 28/1

Ulrika har i uppdrag att handleda samtliga högre chefer i förbundet och utveckla ledarskapet i syfte att öka produktivitet och välmående. Uppdraget pågår under 6 månader.