Ledarskapets 7 dygder, Stockholm 4 november

Ulrika Sedell föreläser om Manlighetskoden – ledarskapets 7 dygder för Sveriges Ingenjörers medlemmar. Föreläsningen bygger 16 samtal med chefer på toppnivå om hur machokultur bryts och vad ledarskapet bör tränas i för att bryta förlegade normer.