Ledarskap och kön Uppsala Universitet 9 april

Ulrika Sedell undervisar på uppdragsutbildningen Kyrkligt ledarskap 15 hp om ledarskap och kön.