Kvalitetsmagasinet recenserar Bortom glastaket

Att välja rätt chef är en nyckel för att ta sig förbi glastaket. Det är ett av de råd som framkommer i denna bok där 26 framgångsrika kvinnor porträtteras. Boken fyller ett tomrum tycker KM:s recensent.

Utse en reflektor vid ledningsgruppsmötet vars uppgift är att studera vad som händer i rummet beträffande hur ni interagerar, respekterar varandra och hanterar agendapunkterna. Innan avslutat möte får reflektorn sedan säga helt oemotsagd vad hon eller han sett.

Tipset kommer från koncernchefen Lena Olving och kan lära oss att lyssna på varandra och inte gå igång och tro att allt som sägs är kritik. Hon är en av de 26 karriärkvinnorna vars livsresor och erfarenheter varvas med mängder av levande tips kring att göra karriär och leda andra.

Gemensamma mönster från kvinnornas berättelse har författarna Lena Gustafsson och Ulrika Sedell format till sju olika karriär- och ledarnycklar.

Hos alla kvinnorna finns en stark nyfikenhet och lust att ständigt lära nytt. De ser möjligheter och betonar vikten om att kunna ladda om sig själva. Det är intressant att de betonar att karriären sällan är en spikrak väg. Modet att våga ta en paus, hoppa av och välja nytt finns överlag hos alla. Andra tips är att välja organisation efter sina egna värderingar. Företagskulturen och rätt chef, speciellt i början av sin karriär, är avgörande nämner många – liksom att nätverka.
Hur leder kvinnorna andra? Inte oväntat, tycker jag, tar de upp värdet av att ha tydliga mål, visioner, föregå med gott exempel, våga delegera och involvera andra. Finessen är att detta exemplifieras och sätts in i verkliga sammanhang. Vill du ha balans i livet ska du avsätta tid för personlig utveckling genom exempelvis meditation, lyssna på musik, ha en coach eller vara ute i naturen.

Hur förebilderna lyckas kombinera karriär och familj så att de fungerar som hela människor får vi generöst ta del av genom många personliga berättelser. Vilka drivkrafter har före detta minister Ulrica Messing för att lyckas? Vilka råd till unga ledare ger näringslivsprofilerna Ebba Lindsö och Eva Hamilton? Hur hanterar de sina utmaningar? Några av kvinnorna i boken har tidigare blivit utbrända. Hur lyckades de ta sig tillbaka?

”It-prinsessan” Soki Choi reflekterar över sitt vägval att lämna sjukvården och följa sin inre kompass. ”Jag började tystna och efter en ganska kort tid kände jag inte igen mig själv.” – Tankeväckande tycker jag.

Författarna vill fylla ett tomrum genom att lyfta fram kvinnliga förebilder inom arbetslivet och lyckas bra med det! Vi får ta del av vad som skapar rättvisa och helhet genom de många intervjuporträtten – hur de tog sig förbi glastaket genom att lyckas förverkliga drömmar och ambitioner. Boken är en inspirationskälla att ösa ur för alla då den lyckas förmedla mängder av kunskap och insikter.
http://kvalitetsmagasinet.se/visar-vagen-bortom-glastaket/