Inkluderande ledarskap, Uppsala Universitet 25 augusti

Ulrika Sedell föreläser i modulen inkluderande ledarskap i uppdragsutbildningen Kyrkligt ledarskap för blivande kyrkoherdar. Föreläsningen utgår från hennes bok Vägar till innanförskap.