Programinfo

Period 6 tillfällen ca 1/månad.
Tillfällen 2,5 timmar/tillfälle
Övrigt Ledarskapsboken Bortom glastaket ingår

15.000 kr exkl moms

Grupphandledning syftar till att tillsammans med andra ledare få möjlighet att arbeta med egna och andras ledardilemman. Gruppen leds av en coach med bred erfarenhet av chefs- och ledarfrågor. Grundmetodiken är ett coachande förhållningssätt och metoder som reflekterande team, konsultationssamtal, dialogsamtal och coaching används.

Gruppen äger innehåll och det hanteras helt konfidentiellt. Genom att både få nya infallsvinklar på den egna organisationen och det egna ledarskapet stimuleras utveckling och ger ökad självinsikt. Samtidigt ökar den egna referensramen genom att du får inblick på djupet i andras verklighet. Parallellt tränas lyssnande och frågemetodik genom reflektion både kring sakfrågor och hur det hanteras.

Gruppen möts vid sex tillfällen, cirka en gång i månaden och består av 6-8 personer. Varje möte beräknas ta ca 2,5 timmar.

Jag vill bli kontaktad angående *

Ditt namn*

Din epost*

Ditt telefonnr*

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.

Karriärhandledning

By Erbjudande, Handledning

Livs- och karriärutveckling är en form av kompetensutveckling som ger insikter och klargöranden kring livssituation, mål och strategi för att nå dit. Karriärutveckling handlar om att ha balans i livet och att känna arbetsglädje och motivation.

Läs mer

Att leda i förändring Volvo Bil 20210617

By UtbildningNo Comments

Att vara i en bransch i ständig förändring ställer krav på ledarskapet. Vad krävs i ett ledarskap som ska leda förändring. Vilka är utmaningarna  och hur möter en dessa?

Ulrika Sedell leder cheferna i Volvo Bil i en digital workshop under fyra timmar som syftar till att ge inspiration, ny kunskap och några verktyg som de kan omsätta i sin praktik.

Att leda folkrörelse digitalt – ledarprogram för Hyresgästföreningen juni –december 2021

By Onlineutbilning, UtbildningNo Comments

Efter pandemin har det blivit allt mer tydligt. En levande folkrörelse behöver även ledas digitalt. Ulrika Sedell har designat och leder ett ledarprogram för ordföranden för Hyresgästföreningen i Stockholm. Det omfattar sex moduler som syftar till att ordföranden ska bli lika skicklig på att leda digitalt som fysiskt. Programmet är interaktivt och bjuder på gäster, erfarenhetsutbyte och teorier.