Grupphandledning för chefer industriföretag 12 december

Industribolag har valt att erbjuda chefer grupphandledning med anledning av den extra press som har blivit en konsekvens av pandemin. Ulrika Sedell ger corona stöd till cheferna under sex månader.