Genomlysning av bolag i finansbranschen

Ulrika Sedell genomför en kulturanalys av bolag i finansbranschen tillsammans med Camilla Wagner. Uppdraget är genom kvalitativa intervjuer identifiera hinder för att nå jämställda strukturer. Rapporten överlämnas i oktober.