Föreläsning för 200 ledare, politiker och engagerade i Örebro.