Föreläsning Bortom glastaket: ST

Bara 15 procent av Sveriges vd:ar är kvinnor och andelen kvinnor i ledningsgrupper minskade under 2014. Vad beror obalansen på och vad är det som förenar de kvinnor som trots allt lyckas att nå karriärtoppen? Föreläsning hos Fackförbundet ST 16 juni. Läs mer…