Föreläsning Bortom glastaket: Kvalitetsmässan, Göteborg 5/11

En framtid bortom glastaket
Ett av vår tids stora samhällsproblem är den obalans som är mellan kvinnor och män på ledande positioner i Sverige. 64 % av de som tar akademisk examen i Sverige är kvinnor, men väldigt få når toppen. Drygt en av tre chefer är kvinnor, men ju högre upp i hierarkin desto färre. Vidare visar en internationell studie att kvinnor 55+ har mest utvecklade ledarskapsförmågor. Vad är det då som stoppar kvinnor? I en tid då kompetens är en allt mer affärskritisk fråga är det viktigt att hitta svaret på den frågan.

http://www.kvalitetsmassan.se/besokadelta/program/