Föreläsning Bortom glastaket: Grant Thornton (200 deltagare)