Föreläsning Bortom glastaket Fackförbundet Ledarnas medlemmar (150 deltagare)