Föreläsning Bortom glastaket Digitalt 3/2

Fredrika Bremerförbundet och Lidingö Zontaklubb erbjuder sina medlemmar föreläsning om Vägen bortom glastaket. Ulrika Sedell föreläser utifrån boken Bortom glastaket.