Fler kvinnor på ledande position inom Polisen 26/2 Uppsala

Under en dag föreläser Ulrika Sedell för 100 poliser som är kvinnor om vad som gynnar kvinnor i karriären och hur glastak krossas. Ulrika varvar föreläsning, övningar med intervjuer med kvinnor på chefsbefattningar inom polisen.