En framtid bortom glastaket- Lunds tekniska högskola 25 januari

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda land så är det långt kvar innan maktpositionerna är jämt fördelat mellan könen. Visste du att endast 15% av vd:arna är kvinnor, 20% av professorerna eller att endast 3% av de 10 miljarder i riskkapital som investeras varje år i techbranschen går till kvinnliga entreprenörer/företagare?
Men vad är det då som gynnar kvinnor? Vilka färdigheter, relationer och kontexter har visat sig vara framgångsfaktorer för kvinnor i arbetslivet? Det kan Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, författare och föreläsare svara på. Under en inspirerande föreläsning som utgår från hennes bok, Bortom glastaket som bygger på intervjuer med 26 kvinnor på toppositioner, varvas anekdoter, statistik med interaktivitet. Inte minst kommer Ulrika berätta om exempel från hennes arbeta med att i olika organisationer bidra till att fler kvinnor attraheras, befordras och behålls i mansdominerade branscher.
Ulrika Sedell är beteendevetare med lång erfarenhet av chefsuppdrag. Sedan tre år tillbaka driver hon Sedell & Friends där hon ger chefshandledning, fasciliterar ledarutveckling och föreläser. Hon skriver krönikor i Realtid, ger ut podden Krossa glastaket och har givit ut böckerna Bortom glastaket och Vägar till innanförskap.