En framtid bortom glastaket hos nätverket Magma 31/10

Nätverket Magmas fokus är att stärka och utveckla kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap. Genom att etablera in ytelserika kontakter och partnerskap vill vi stötta kvinnor som redan är ledare så att de får kraft att fortsätta, och inspirera kvinnor att ta steg framåt i karriären.
Under dagen föreläser Ulrika Sedell om boken Bortom glastaket, där intervjuas 26 kvinnor på toppositioner om vad som gynnat och hindrat dem i karriären.Trots helt skilda bakgrunder fanns det en gemensam berättelse om vilka färdigheter, relationer och kontexter som gynnat dem. Ulrika Sedell ger oss en inspirerande föreläsning om karriär, självledarskap och tips för att få er kvinnor förbi glastaket.

,