En dag om ledarskap och förebilder

Medverkande: Kyrkoherde Cecilia Nyberg, näringslivsprofilen Ebba Lindsö, f. d. finansborgarrådet Kristina Axen Olin, entreprenören Soki Choi och ledarskapskonsulten Ulrika Sedell.
Läs mer