Din karriär förbi glastaket Linköpings Universitet 27 mars

Ulrika Sedell föreläser för studenter vid Linköpings Universitet. Om att göra karriär, vägval och individuella mål. Att lyssna på egna behov, värderingar och drivkrafter. Att det går många karriärtåg under ett helt liv och vikten av att kunna slarva för att lyckas.