Bortom glastaket – Q Revedezvous 4/12 Stockholm

Ulrika Sedell föreläser om vägen bortom glastaket för det kvinnliga nätverket Q Revedezvous som riktar sig till kvinnor i IT-sektorn. Nätverket startades av bolaget Consid och vill påverka normer och strukturer i branschen.