Bortom glastaket – om insiktsfullt ledarskap 1 september

Drömmen om det goda arbetar för att elever ska utveckla känslan av lugn och ro och därmed öka sin koncentration och må bättre. Den 1 september föreläser Ulrika Sedell om insiktsfullt ledarskap utifrån boken Bortom glastaket. Alla är välkomna!