Bortom glastaket, Göteborg 11 september

Ulrika föreläser för teknikbolag i Göteborg. Om hur glastak krossas och vad som gynnar kvinnor i arbetet att skapa en inkluderande och jämställd organisation. Ulrika berättar om vilka 7 karriärnycklar som kräv för att rasera glastak.