Bortom glastaket 15/12 politiskt parti Luleå

Ulrika Sedell föreläser om genus och slutsatserna i boken Bortom glastaket. Vad säger statistiken och vad säger kvinnorna om hur en trotsar statistiken och krossar glastak? Det redogör Ulrika för under en dag med politiskt parti.