Att leda utveckling, inte styra människor 7/10 Karlstad

Välkomna till en föreläsning om 7 ledarnycklar som leder till resultat.
I boken Bortom glastaket intervjuas 26 kvinnor på toppositioner om sin karriär, sitt ledarskap och drivkrafter. Det visade sig finnas 7 gemensamma framgångsfaktorer i deras ledarskap som lett till resultat. Ja, de lyfter gemensamt fram glädjen i att påverka, driva förändring, inspirera och utveckla säger författaren Ulrika Sedell. Under föreläsningen varvar Ulrika forskning, anekdoter och verktyg för ditt ledarskap.

Föreläsaren Ulrika Sedell är ledarskapskonsult och en av författarna till boken Bortom glastaket. Hon arbetar med individuell handledning, föreläsningar och större förändringsprojekt med fokus på uppgiften och att nå resultat.
Läs mer om föreläsningen här