Att leda sig själv – bortom glastaket den 22 april

Personalvetarstuderarnas Riksförbund samlar alla medlemsföreningar för att lära mer om ledarskap. Ulrika föreläser om det egna ledarskapet – att leda sig själv. Dessutom om vad som krävs för att skapa en framtid Bortom glastaket!