Att komma vidare i din karriär – 7 karriärnycklar 1/12 Östersund

Är du redo för nästa steg i din professionella karriär? Varför är värdegrunden så viktig på din arbetsplats? Vilken betydelse har din potentiella chef för din karriär? Att låta sin egen inre kompass styra är avgörande. Hur låter du det ske? Och hur undviker du glastaket? Ulrika Sedell föreläser.
Unionen bjuder in sina chefsmedlemmar.

Läs mer om föreläsningen här