Att komma vidare i din karriär – 7 karriärnycklar Sundsvall 17/11

Har du koll på din karriär? Vill du vidare?
Ulrika Sedell föreläser med interaktiva övningar som 7 karriärnycklar som bygger på boken Bortom glastaket. Hur utgår du från din inre kompass? Hur ser din livskompass ut? Går det fler karriärtåg under ett liv? Under en timme fördjupar vi oss i svaren. Unionen bjuder in sina medlemmar.