Hur kommer du framåt i din karriärutveckling som chef? Göteborg 13/10

By 11 oktober, 2016 oktober 16th, 2016 Bortom glastaket, Föreläsningar

Under en eftermiddag leder Ulrika Sedell samtalen och föreläser kring 7 Karriärnycklar från boken Bortom glastaket. Vilka relationer, färdigheter och kontexter blir viktiga när du ska nå dina mål. Här ska nätverkas, utbytas erfarenheter och göras övningar. Ledarna bjuder in. Läs mer här!

Kommentera

1 + 1 =