Tillsammans skapar vi en framtid bortom glastaket

Det handlar om dig, ditt ledarskap, din organisation och det samhälle vi tillsammans vill skapa. Bortom glastaket är hållbarhet och ansvarstagande väsentliga medel för att nå avkastning. Här finns en utvecklad syn på ledarskap där medarbetare inte styrs, utan involveras och förändrings leds.

Bemästra motstånd

By Bortom glastaket, PoddNo Comments

I det femte avsnittet samtalar om motståndet som skapas vid förändring och vid förändrat beteende. Hur hanterar man motståndet? Varför är det så svårt att prata om gender eller glastak i verksamheter? Det är några ämnen och så intervjuar vi Kristina Bolme Kuhn, sjuksköterska, forskare, lärare och tidigare ordförande för Läkare utan gränser. Vi svarar på lyssnarfrågan och ger tips.

Läs mer

Identifiera din spelplan och nyttja den till din fördel

By Aktuellt erbjudande, Bortom glastaket, PoddNo Comments

I fjärde avsnittet talar vi om kvinnors spelplan och motstrategier. Vi lyfter fram några utnämningar och reflekterar över glastak. Vi samtalar med Lena Olving, VD Mycronic som beskriver sin nyfikenhet och drivkraft som varit viktig för hennes karriär. Hon talar också om att kompetensplanera men också om vikten att använda spelplanen till sin fördel. Vi reflekterar över en lyssnarfråga och ger tips för att stärka sitt självledarskap.

Läs mer

Hoppa i karriärklätterställningen!

By Bortom glastaket, PoddNo Comments

I tredje avsnittet sätter vi ljuset på hur kompetens värderas utifrån om det är en kvinnas eller mans kompetens. Vi intervjuar Helena Källerman som gjort flera stora hopp i sin karriär. Senast från att vara vd för Sweco Position till att bli egenföretagare och författare. Resultatet av att följa sin egen inre kompass är att karriären blir mer likt en klätterställning än en stege.

Läs mer

En framtid bortom glastaket hos nätverket Magma 31/10

By Bortom glastaket, FöreläsningarNo Comments

Nätverkets Magmas fokus är att stärka och utveckla kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap. Genom att etablera in ytelserika kontakter och partnerskap vill vi stötta kvinnor som redan är ledare så att de får kraft att fortsätta, och inspirera kvinnor att ta steg framåt i karriären.
Under dagen föreläser Ulrika Sedell om boken Bortom glastaket

Läs mer

Bortom glastaket – 7 karriärnycklar för framgång 18/10 Göteborg

By Bortom glastaket, FöreläsningarNo Comments

Under föreläsningen får ni ta del av resultatet i hennes bok Bortom
glastaket där 26 kvinnor berättar om sina erfarenheter av att ha nått toppositioner i sin karriär. Om vad som gynnat dem, hindrat dem och
deras tips till dem som vill göra karriär och som vill verka för en hållbar organisation. Du får tips för din karriär och metoder för personlig utveckling. Ulrika varvar anekdoter, forskning, interaktiva övningar med egna erfarenheter.

Läs mer om eventet här

Bortom glastaket – 7 nycklar för framgång 11/10 Umeå

By Bortom glastaket, FöreläsningarNo Comments

Under föreläsningen får ni ta del av resultatet i hennes bok Bortom
glastaket där 26 kvinnor berättar om sina erfarenheter av att ha nått toppositioner i sin karriär. Om vad som gynnat dem, hindrat dem och
deras tips till dem som vill göra karriär och som vill verka för en hållbar organisation. Du får tips för din karriär och metoder för personlig utveckling. Ulrika varvar anekdoter, forskning, interaktiva övningar med egna erfarenheter.

Läs mer härLäs mer om föreläsningen här

Så hittar du arbetsgivaren som delar dina värderingar 12/10

By Bortom glastaket, FöreläsningarNo Comments

Under 1,5 timmar ska vi diskutera och reflektera kring hur arbetsgivarvarumärket bäst kommuniseras för att attrahera och behålla talanger. Vad kommer att krävas av arbetsgivaren framöver? Hur hittar man den arbetsgivaren där man får växa, leverera och må bra? Vad blir viktigt? Ulrika Sedell leder samtalen mellan Helene Hasselskog, vd Antenn, Sofie Tham, HR-chef Peab och Anders Parment, docent vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet. Unionen bjuder in, läs mer här

Välj organisation efter dina värderingar

By Aktuellt erbjudande, Bortom glastaket, PoddNo Comments

I andra avsnittet reflekterar vi om glastaket blir synligt i organisationens värderingar och intervjuar Helene Hasselskog, vd Antenn som berättar om värderingars betydelse för henne, och ger sina bästa karriärtips. Vidare ger vi råd om hur man formulerar egna värderingar och synar dess fallgropar. Vill du ha karriärtips? Skriv till karriar@krossaglastaket.se så reflekterar och tipsar vi i kommande avsnitt.

Läs mer

Bortom glastaket – 7 karriärnycklar för framgång 5/10 Luleå

By Bortom glastaket, FöreläsningarNo Comments

Under föreläsningen får ni ta del av resultatet i hennes bok Bortom
glastaket där 26 kvinnor berättar om sina erfarenheter av att ha nått toppositioner i sin karriär. Om vad som gynnat dem, hindrat dem och
deras tips till dem som vill göra karriär och som vill verka för en hållbar organisation. Du får tips för din karriär och metoder för personlig utveckling. Ulrika varvar anekdoter, forskning, interaktiva övningar med egna erfarenheter.

Läs mer härLäs mer om föreläsningen här

Om du blir någon som du inte vill vara, gå därifrån!

By Bortom glastaket, PressNo Comments

Ulrika Sedell börjar i dag som krönikör på Realtid.se Hon kommer att skriva om glastak, karriärtips och egna reflektioner om varför ledarskapet är så viktigt. Denna gång skriver hon om priset man får betala i en arbetsmiljö som inte stämmer överens med ens egna värderingar. Det dränerar en på energi och kan leda till sjukdom.

Läs dagens krönika här: Krönika hos Realtid