Tillsammans skapar vi en framtid bortom glastaket

Det handlar om dig, ditt ledarskap, din organisation och det samhälle vi tillsammans vill skapa. Bortom glastaket är hållbarhet och ansvarstagande väsentliga medel för att nå avkastning. Här finns en utvecklad syn på ledarskap där medarbetare inte styrs, utan involveras och förändrings leds.

Tjäna på att släppa fram kvinnors ledarskap. Ledningsgruppsdag 4 april

By Bortom glastaket, FöreläsningarNo Comments

I en allt mer globaliserad och digitaliserad värld ställs nämligen helt nya krav på utveckling, samverkan och ledarskap – alltså det beteende som betecknas som kvinnligt. Men trots att både internationella och nationella studier visar att kvinnors ledarskap i högre grad korrelerar med ökad produktion och välmående så når få kvinnor toppen.
Vad hindrar företag och organisationer från att ta vara på den tillgång som kvinnor är?

Läs mer

Inkluderande ledarskap 26 mars

By Bortom glastaket, FöreläsningarNo Comments

Vad betyder inkluderande ledarskap? Och hur gestaltas det?

Under en workshop för brandmän föreläser Ulrika Sedell om inkluderande ledarskap och dess syfte och mål. Om att synliggöra normer och om mod att våga utmana. Om fördomar och hur vi får insikt. Om bemötanden och förhållningssätt. Vidare kring hur ledarskapet följs upp och mäts.

”Kan hon så kan jag” Intervju med Ulrika Sedell

By Bortom glastaket, PressNo Comments

Inspirationsblogg i DRIVET podcas

Denna månad har jag intervjuat drivna Ulrika Sedell som är aktuell med nya boken ”Bortom Glastaket” där hon och kollegan Lena Gustafson intervjuat 26 kvinnor på toppositioner som berättat om vad som gynnat och hindrat dem i deras karriärer. Allt för att lyfta fram kvinnliga förebilder! Läs om Ulrikas historia och få värdefulla råd och tips på vägen. Enjoy!

Läs intervjun här hos DRIVET podcast

 

Äg din kraft och dina drömmar!

By Bortom glastaket, PressNo Comments

I det elfte avsnittet av Krossa glastaket diskuterar vi rapporter som visar att riskkapitalbolagen har svår kvinnobrist. Vidare undrar vi varför Fastighetsnytt i sin annons om deras podd endast intervjuar män? Vi möter Birgitta Reinfeldt som berättar om sin karriär och reflekterar över samhällets förändring. Vi tipsar om vad du ska undvika om du vill utveckla ditt personliga ledarskap och diskuterar lyssnarfrågan om det inre glastaket. Om du vill få tips om din karriär. Skriv till karriar@krossaglastaket.se

 

Här kan du lyssna på avsnittet hos Soundcloud

Här kan du lyssna på avsnittet hos Acast

Mod och sårbarhet

By Bortom glastaketNo Comments

Tionde avsnittet av Krossa glastaket. Vi samtalar om boken Duktiga flickors revansch av Birgitta Ohlsson och bokens tio budord. Vidare möter vi Marie Säll som är kanslichef på fackförbundet ST som berättar om sin bakgrund inom politk och fackförbund. De glastak hon passerat och de råd hon delar med sig av. Gå genusutbildning!

Läs mer

Att leda utveckling – inte styra människor. Umeå 17/2

By Bortom glastaketNo Comments

Vilka är de viktigaste delarna i ett ledarskap som visar riktning, motiverar och ger förutsättningar för resultat? Ulrika Sedell föreläser om de 7 ledarnycklarna från boken Bortom glastaket som bygger på intervjuer med 26 toppledare. De framgångsfaktorer som varit avgörande för deras framgång. Nycklarna handlar bland annat om att vara förebild, leda ur konflikter och leda mot mål. Ulrika varvar forskning, anekdoter med övningar.

Läs mer här 

 

 

 

Var sann mot dig själv

By Bortom glastaketNo Comments

Åttonde avsnittet och det första 2017. Vi sammanfattar 2016 års poddar, vad tog vi med oss? Vi samtalar med Soki Choi som krossat glastak i så gott som alla branscher. Som konsertpianist, IT-entreprenör, forskare och FoU-rådgivare till Nya Karolinska. Hon drar slutsatser vad hon sett i de olika branscherna och ger sina bästa karriärtips. Vidare rekommenderar vi en övning i mindfunless. För att bättre kunna reglera känslor och vara mer närvarande i de egna besluten.

Lean Out!

By Bortom glastaket, PoddNo Comments

Hur ser glastaket ut? I sjätte avsnittet pekar vi på några exempel på glastak som sätter stopp för kvinnor i karriären. Vi spanar och reflekterar över att känslor istället för fakta får större retoriskt genomslag. Gäller det även för kvinnor? Vi intervjuar Christina Knight – en ledare och förebild i reklambranschen. Svarar på lyssnarfråga och ger karriärtips!

Läs mer

Att komma vidare i din karriär – 7 karriärnycklar 1/12 Östersund

By Bortom glastaket, FöreläsningarNo Comments

Är du redo för nästa steg i din professionella karriär? Varför är värdegrunden så viktig på din arbetsplats? Vilken betydelse har din potentiella chef för din karriär? Att låta sin egen inre kompass styra är avgörande. Hur låter du det ske? Och hur undviker du glastaket? Ulrika Sedell föreläser.
Unionen bjuder in sina chefsmedlemmar.

Läs mer

Hur kommer du framåt i din karriär som chef? Uppsala 25/11

By Bortom glastaket, FöreläsningarNo Comments

Ulrika föreläser om nycklar för att ta dig framåt i din karriär. Det handlar om självledarskap, om avgörande relationer och kontexter som främjar karriären. Vi gör övningar, nätverkar och reflekterar över det egna livet.

https://www.ledarna.se/Branschforeningar/Ledarna-inom-privat-tjanstesektor/Kalender/karriarutveckling—natverkstraff-for-ledarna-inom-privat-tjanstesektor/

Bemästra motstånd

By Bortom glastaket, PoddNo Comments

I det femte avsnittet samtalar om motståndet som skapas vid förändring och vid förändrat beteende. Hur hanterar man motståndet? Varför är det så svårt att prata om gender eller glastak i verksamheter? Det är några ämnen och så intervjuar vi Kristina Bolme Kuhn, sjuksköterska, forskare, lärare och tidigare ordförande för Läkare utan gränser. Vi svarar på lyssnarfrågan och ger tips.

Läs mer

Identifiera din spelplan och nyttja den till din fördel

By Aktuellt erbjudande, Bortom glastaket, PoddNo Comments

I fjärde avsnittet talar vi om kvinnors spelplan och motstrategier. Vi lyfter fram några utnämningar och reflekterar över glastak. Vi samtalar med Lena Olving, VD Mycronic som beskriver sin nyfikenhet och drivkraft som varit viktig för hennes karriär. Hon talar också om att kompetensplanera men också om vikten att använda spelplanen till sin fördel. Vi reflekterar över en lyssnarfråga och ger tips för att stärka sitt självledarskap.

Läs mer

Hoppa i karriärklätterställningen!

By Bortom glastaket, PoddNo Comments

I tredje avsnittet sätter vi ljuset på hur kompetens värderas utifrån om det är en kvinnas eller mans kompetens. Vi intervjuar Helena Källerman som gjort flera stora hopp i sin karriär. Senast från att vara vd för Sweco Position till att bli egenföretagare och författare. Resultatet av att följa sin egen inre kompass är att karriären blir mer likt en klätterställning än en stege.

Läs mer

En framtid bortom glastaket hos nätverket Magma 31/10

By Bortom glastaket, FöreläsningarNo Comments

Nätverkets Magmas fokus är att stärka och utveckla kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap. Genom att etablera in ytelserika kontakter och partnerskap vill vi stötta kvinnor som redan är ledare så att de får kraft att fortsätta, och inspirera kvinnor att ta steg framåt i karriären.
Under dagen föreläser Ulrika Sedell om boken Bortom glastaket

Läs mer