Ulrika föreläser utifrån hennes bok Bortom glastaket för kyrkoherdar i utbildningen Kyrkligt ledarskap som genomförs av Lunds Universitet. Det handlar om vad som krävs för att bli en inkluderande och jämställd organisation och vad som gynnar kvinnor.

Kommentera

1 × 4 =