600 minutes Service Business – Ulrika föreläser om ledarskap

Företagsledare och chefer i linjen träffas den 13 september för att diskutera branschens utmaningar. Att gå från produkt till service, det perfekta serviceavtalet och HUR leder man förändring? Ulrika föreläser om ledarskap och hinder för ledarskap. Tillsammans med Volvo, Ericsson och Alfa Laval bland andra.

Bortom glastaket hos Ericsson

– Under en kväll bjuder Ericsson kvinnliga nätverk Ericsdotter in till en föreläsning om Bortom glastaket. Ulrika Sedell föreläser och Helena Norrman och Preeti Nagarajan berättar om egna erfarenheter.