Om vägen bortom glastaket – Stockholm 16/2

Cederquist Advokatbyrå bjuder in Ulrika Sedell att föreläsa om vägen bortom glastaket för de anställda. Ulrika föreläser utifrån boken Bortom glastaket och leder sedan en workshop kring hinder och lösningar för att behålla och rekrytera fler kvinnor till seniora tjänster.