Ett av de centrala uppdragen som chef är att ”samla sin grupp”. Att få med sig gruppen kring en strategi för att uppnå ett förväntat resultat. ”Att få alla att arbeta mot samma mål”. I mitt arbete som chefsutvecklare får jag ofta frågor om metoder och verktyg för att lyckas med det. Och det finns många. Ett av dem är att skapa mening, att ge svar på, varför just dessa mål, och sätta dem i ett större sammanhang. Ett annat är att mäta delmål och fira när dessa nås. Motivera med hopp. Vidare att ge tydlig feedback för att uppmuntra beteenden som främjar resultatet.

Men ivern att nå resultat kan skapa hinder för utveckling. Utmaningen är inte främst att få en grupp att agera på samma sätt utan att hantera olikheter och se dessa som möjligheter. Hur bidrar du till en kultur där alla är nyfikna på varandras åsikter, speciellt när de går emot strategin? När du bedömer dina medarbetare ställ dig frågor som:

  • bidrar x med egna reflektioner och ifrågasätter förgivet tagna normer?
  • är x tillfreds med att gruppen inte är eniga i en diskussion?
  • har x ett beteende alt attribut, som kollegor eller kunder inte är vana vid?
  • undrar du ibland, varför x inte gör som alla andra?

För att bidra till utveckling krävs människor som gör annorlunda och ifrågasätter det som ses som självklart. Min erfarenhet är att ledare behöver stöd och rådgivning för att lyckas skapa förutsättningar för det. Jag kan också se i mitt arbeta som konsult i olika branscher att ivern att nå resultat inte sällan bidrar till likformighet, glastak och stelbenta processer.

Vill du veta mer?

ulrika@sedellfriends.se

Kommentera

nio + fyra =