Är det inte dags för Lean Out?

By 15 december, 2016 Blogg

När jag kommer in i rummet är hela ledningsgruppen samlad. De är många, kanske 15. Jag är där med min konsult och min ambition är att få ett avslut på en förhandling som skett under några veckor. Vi ska genomföra ett årslångt ledarskapsprogram i deras verksamhet. Jag är vd på ledarskapsbyrån som säljer programmet och vi är där för att klargöra eventuella frågetecken och lyssna på synpunkter eller idéer.

Det är paus och alla står upp och jag går runt och hälsar för att sedan slå mig ned vid bordet. Jag sätter mig vid långsidan precis intill kortsidan på bordet. Högsta chefen presenterar mig och min konsultkollega och ber mig göra en kort dragning av programmet. Då plötsligt drar min kollega tag i min stol och drar med hög hastighet så att jag hamnar vid mitten av kortändan av bordet. Jag inser då med en gång, vad han insinuerar. Jag spelar inte spelet på rätt sätt. Omedelbart sträcker jag på ryggen, höjer rösten och lutar mig fram. Jag talar i imperfekt som om allt är gjort och att det inte finns något att ifrågasätta. Jag svarar tvärsäkert på reflektioner som uttalas. Jag avrundar med att ställa mig upp, skriver någon rad på tavlan och säga att då avslutar vi mötet här och ses vid första kurstillfället.

När jag lämnade så funderade jag på varför kompetens ska visas på ETT sätt. Jag tänker på hur många kvinnor jag mött som fått höra att de ska kliva fram, sträcka upp handen, gå fram till tavlan och beskriva sina idéer.. För att göra sin kompetens synlig. Att de ska ta ett utrymme som inte är dem givna.

Värdet, av att lyssna in och be om betänketid, att erkänna att det finns bättre lösningar och ändra det egna förslaget eller att helt enkelt säga att den egna kompetensen inte räcker till, verkar inte värderas särskilt högt. Jag tror att det finns en risk när vi kollektivt beslutat om vad som är rätt eller fel sätt att agera. När det gång på gång okritiskt förmedlas till unga ambitiösa människor som står inför sin karriär, alternativt till de som jag ofta möter. Kvinnor som nått höga positioner som börjar ifrågasätta normer och värderingar de aldrig egentligen velat agera utifrån men har upplevt att det varit det enda sättet att få mandat och därmed makt att påverka och skapa resultat för verksamheter.

När det bara finns ETT rätt svar eller ETT sätt att hantera en utmaning så bör man nog bli på sin vakt.

I det senaste avsnittet av min och Kristina Stutterheims podd Krossa glastaket samtalar vi med reklamgurun Christina Knight. Hon säger att visst är Lean In ett gott råd, men har vi inte gjort det tillräckligt. Är det inte dags för Lean Out?

Kommentera

5 × tre =