Jämställdhet- en affärskritisk fråga och en hållbarhetsfråga

By 21 oktober, 2015 Blogg

Under sex månader har jag träffat tusentals chefer. Jag har föreläst, givit handledning, utforskat och samtalat. Under sex månader har jag lyft fram kompetenta och drivna kvinnors berättelser om hur vägen till toppen sett ut. Varför lägger jag så mycket tid och engagemang på det?

Därför att jag vill visa upp ett annat perspektiv på ledarskap än den bild vi vanligtvis möter i en chef som arbetar dygnet runt med exceptionell analytisk skärpa, kontrollbehov som leder andra med kommando. Därför att jag vill visa på alternativa bilder på makt än den vertikala bilden av makt vi matas med. Därför att jag vill belysa vikten av balans som står för så mycket mer än livspussel och familj. Med boken Bortom glastaket har en plattform för kvinnors berättelser skapats. Kvinnor på toppositioner som berättar hur de lyckats trotsa statistiken och nå toppen. Anledningen till att det är kvinnor är för att det är min bestämda uppfattning att näringslivet, politiken, civilsamhället och akademin ska rikta sin blick på kvinnorna, deras ledarbeteende och lära.

Är det inte en märklig missuppfattning, att kvinnor ska lära sig att härma det beteende som män i åratal har formats av? Mycket talar istället för att det är kvinnorna som bör lära ut sina erfarenheter som de i generationer har formats av. Utifrån det kön vi föds med projiceras det förväntningar och ges förutsättningar som resulterar i kunskap och beteenden. I många studier kan vi utläsa att kvinnors ledarbeteende skiljer sig från det ledarskap som är norm. Generaliseringar? Absolut, men statistiken kvarstår.

Om vi tittar på vår omvärld så är det bland annat två stora trender som ritar om vår världskarta. Resultatet av digitaliseringen och globaliseringen transformerar både affärsmodeller, penningflöden och demokratiska processer. Det ställer helt nya krav på utveckling, samverkan och ledarskap. Nämligen det beteende som kan betecknas som kvinnligt.
glastaket_bookStudier stödjer det som kvinnorna i boken Bortom glastaket illustrerar, att deras makt är horisontell. De involverar, delegerar och skapar dialog. De visar på vikten av självkännedom och att lyssna in den inre kompassen. De leder med passion och med värderingar som ledstjärnor. De saknar helt karriärplaner då de ser livet som en helhet och då skapar de istället livsplaner. I den finns utrymme för pauser, familj, vänner och det som gör människan till just människa och inte en leveransmaskin. De blir förebilder då de förstår vikten av att leva som de lär.

Trots att både internationella och nationella studier visar att kvinnors ledarskap i högre grad korrelerar med ökad produktion och välmående i det samhälle som präglas av digitalisering och globalisering så når så få toppen. Är det brist på förstånd eller makten som står i vägen? Det finns inget annat land i Europa som kvinnor arbetar så många timmar som i Sverige. Ändå finns det inget annat land i Europa som så få yrkesarbetande kvinnor når vd:posten.

Vidare är en av de största utmaningarna hållbarhet. De flesta organisationer har hållbarhet som en prioriterad fråga. En viktig del av den sociala hållbarheten handlar om jämställdhet. Jämställdhetsarbetet är således inte bara en affärskritisk fråga utan även en hållbarhetsfråga. Så frågan kvarstår. Vart ligger hindret? Under en av mina föreläsningar möter jag en man som sitter i koncernledningen på ett av Sveriges största bolag. Han säger att nu har förstått vad hindret är. Jag tänker fråga om han vill stå på scen med mig och föreläsa. För jag tror att han har rätt…

signatur

chefshandledare, föreläsare och författare

Kommentera

19 − arton =