Bloggat

Är din ryggrad slitstark?

| Blogg | No Comments

I denna tid då vår värld står inför enorma utmaningar ställer sig ledarskapsutvecklaren Ulrika Sedell frågan: Vad är det att vara människa? Hur långt sträcker sig vårt medmänskliga ansvar och har vi ryggrad nog för att bidra till utvecklingen?

Poddat

Tillsätt din egen styrelse

| Podd | No Comments

I det tolfte avsnittet talar vi om osynliga hinder i verksamheten. Vi inspireras av Seher Yilmaz, ordföranden Rättviseförmedlingen som berättar om din karriär och ger tips. Lyssnarfrågan handlar om att…

Aktuellt

Föreläsningar

 

Att leda utveckling, inte styra människor – 7 ledarnycklar

I boken Bortom glastaket intervjuas 26 kvinnor på toppositioner om sin karriär, sitt ledarskap och drivkrafter. Det visade sig finnas 7 gemensamma framgångsfaktorer i deras ledarskap som lett till resultat.

 

ACT at work

En evidensbaserad metod för att åstadkomma en ökad flexibilitet i organisationens beteende. Med sin utgångspunkt från kognitiv beteendeterapi och har metoden också kallats för tredje vågens KBT.

 

En framtid bortom glastaket – 7 karriärnycklar

Bygger på succeboken Bortom glastaket som just nu är den tredje bäst säljande ledarskapsboken hos Adlibris. Över 5000 chefer har givit föreläsningen högsta betyg.

1
1

Handledning

Chefshandledning

Chefshandledning är en form av ledarutveckling som har visat sig ha stor effekt på ledarbeteendet. Här får du möjlighet att reflektera tillsammans med ett professionellt bollplank för djupare självinsikt, bättre balans och fler alternativa vägval.

24.000 kr exkl moms

Karriärhandledning

Livs- och karriärutveckling är en form av kompetensutveckling som ger insikter och klargöranden kring livssituation, mål och strategi för att nå dit. Karriärutveckling handlar om att ha balans i livet och att känna arbetsglädje och motivation.

20.000 kr exkl moms

Grupphandledning ledare

Grupphandledning syftar till att tillsammans med andra ledare få möjlighet att arbeta med egna och andras ledardilemman. Gruppen leds av en coach med bred erfarenhet av chefs- och ledarfrågor.

15.000 kr exkl moms

Utbildning

ACT-utbildning

ACT är en evidensbaserad metod för att åstadkomma en ökad flexibilitet i organisationens beteende. ACT at work ger verktyg för att att öka psykologisk flexibilitet vilket gör beredskap att hantera stress och förändring.

Offereras

Skräddarsydd
ledarutveckling

Tyngdpunkten ligger på att som chef skapa inre motivation och begrepp som värderingar, moral, äkthet är centrala precis som förmågan att skapa trygga, effektiva och framgångsrika relationer.

Offereras

7 karriärnycklar

Den här online-utbildningen är för dig som vill vidare, tycker att du har fastnat eller vill utveckla ditt självledarskap. I boken Bortom glastaket intervjuas 26 kvinnor på toppositioner. De berättar om vad som gynnat och hindrat dem i sin karriär.

1.196 kr exkl moms

Om Sedell&Friends

Vi har drivit företag, ansvarat för stora förändringsuppdrag och utbildat ledare i Sveriges största organisationer. Vi har skräddarsytt ledarutvecklingsprogram, rekryterat, coachat och givit handledning.

Det vi har sett är att den ökade globaliseringen, konkurrensen och digitaliseringen skapar en allt mer gränslös arbetsmarknad. Uppdrag, mandat och målsättning förändras allt snabbare vilket ger möjligheter men också ställer allt högre krav på att sätta gränser, samarbeten, uppmärksamhet på egna drivkrafter, mående och förmåga att stanna upp och reflektera över den egna rollen, verksamhetens riktning och samspelet däremellan.

I dag skräddarsyr vi ledarutvecklingsprogram, föreläsningar och individuell handledning. Vi lovar att det kommer vara krävande, utvecklande men också roligt. För oss är glädje, närvaro och mod avgörande för utveckling.

Bortom Glastaket behövs. Den behövs på politiska kontor. Den behövs på företag. Den behövs i skolor. Och den behövs på soffbord, avfotograferad och instagrammad med en spänd biceps-emoji som enda bildtext.

Solveig Voyce, Svensk Tidskrift

Den här boken har gett mig en knuff i rätt riktning och förhoppningsvis kommer den också att läsas av män i ledande positioner och öka deras kunskap om hur kvinnor tänker, fungerar och agerar.

Gunilla Forsmark Karlsson, bloggare och konsult

Det verkar fortfarande finnas ett glastak. Ett sätt att ändra på det är att ge den här boken till dina döttrar, söner, vänner, kollegor och bekanta!

Åsa Söderström Jerring, styrelseledamot

Bortom glastaket är utmärkt läsning för alla som vill vara med och bygga det nya.

Anders Källström, vd & koncernchef – Lantbrukarnas Riksförbund

Bortom glastaket är en levande bok där kvinnor som leder generöst bjuder på sina erfarenheter. Författarna har sammanställt kärriär- och ledarnycklar och jag kan intyga att de stämmer.

Meg Tiveus, styrelseledamot

Den låter läsaren se, inte vad som är fel, orättvist och trasigt, utan vad som skapar rätt, rättvisa och helhet. Och det alldeles oavsett läsarens kön, ambitioner eller ledarroll. Bortom glastaket är en bra titel, det här är en ledarskapsbok som sträcker sig långt bortom.

Troed Troedson

Det är kvinnornas tid! Vi ser det i samhället, utbildningssystemen och på arbetsmarknaden. Jag är fullständigt övertygad om att det är kvinnorna som mer och mer kommer att stå för utveckling och tillväxt. Den som vill spräcka glastaket gör bäst i att lyssna på Ulrika Sedell. Hon har inte bara varit med och skrivit den viktiga och intressanta boken Bortom Glastaket, hon är dessutom fantastisk som talare. Med humor, närvaro och allvar ger hon kvinnor och män råd om hur vi skapar förutsättningar också för kvinnor att utnyttja sin potential.

Per Schlingmann

Mina möten med Ulrika blev så mycket mer än bara kärriärrådgivning – hon hjälpte mig med att tänka över min situation och vad som är viktigt i det långa perspektivet. Ulrikas stöd har varit, och är en i dag, ovärderligt för mig.

Jannike Falkman · Pressekreterare, Svensk Mjölk

Med sin erfarenhet av chefsutveckling och förändringsledning, inte minst inom den ideélla sektorn, resulterade utvecklingsprogrammet med Ulrika som processledare, i en för chefskollegiet gemensam grundplattform och en förståelse och en samsyn om vikten av förändringsledning både i det egna personliga ledarskapet och det gemensamma för organisationens fortsatta utveckling.

Lena Andreis · Personalchef, Svenska kyrkans kansli

Livs- och karriärplanering med Ulrika Sedell gav mig konstruktiva verktyg att hantera olika situationer, verktyg som jag går tillbaka till både i mitt yrkes- och privatliv. Främst gav det mig motivation och självförtroende för vidare val i min yrkesroll.

Ewa Holsti · Programkontoret

Ulrika Sedell hjälpte mig genom en tuff period. Hon fick mig att tänka i nya banor. Men framför allt lyckades hon få mig att se att jag egentligen själv satt inne med många av svaren. Mycket tack vare henne blev jag bättre på att identifiera och använda mina egna starka sidor bättre i mitt ledarskap. Såg saker utifrån. Ur nya perspektiv.

Mikael Botnen Diamant · Generalsekreterare, Röda korsets ungdomsförbund

Ulrika Sedell konsulterades först för att hjälpa till att utarbeta vår nya organisation och under en längre tid var hon också min chefscoach. Ulrika har en förmåga att alltid hålla fokus på organisationens mål och analysera vad som behövs för att uppnå dessa. Då det blev stora förändringar även i mitt uppdrag som chef var det ovärderligt att ha Ulrika som tryggt hjälpte mig att sortera ut allt som hände. Ulrikas coachning var oerhört värdefull och betydelsefull för mig.

Eva Harnesk · Tf generalsekreterare, BRIS

Inspirerande och den mest intressanta ingång på dagens utmaningar kring ”jämställdhet” jag har sett. Icke exkluderande, framåtblickande, konstruktiv, affärsmässig och fräsch! Tycker mycket om kopplingarna emot beteende spektrat och själva ledarskapet som dom flesta helt missar..

Jesper Borrfors, J Borrfors Consulting AB